Szkolenia UDT kategorii IP, I WJO i II WJO

kurs udt teoria

Szkolenia UDT znajdujące zastosowanie w budownictwie stanowią ważną i bodajże największą gałąź podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Każda jednostka doskonalenia zawodowego, które zazwyczaj znajdują się w większości województw, wydająca certyfikaty UDT ściśle współpracuje z Urzędem Dozoru Technicznego i posiada odpowiednie uprawnienia szkoleniowe.

Aczkolwiek należy wiedzieć, iż szkolenia zwieńczone są zawsze egzaminem państwowym i ten odbywa się w siedzibie UDT w Warszawie.

Szkolenia UDT kategorii IP

Szkolenia UDT kategorii IP dotyczą korzystania z urządzeń umożliwiających pracę na wysokościach. Obejmują one obsługę następujących urządzeń:

 • podestów ruchomych przejezdnych – do których zalicza się:
 1. podesty wolnobieżne – w tym: podnośniki koszowe teleskopowe, przegubowe i nożycowe; gdzie zakres szkolenie ukierunkowany jest na zdobycie uprawnień na podesty ruchome wolnobieżne i samojezdne,
 2. podesty ruchome przewoźne – montowane zazwyczaj na podwoziu naczepy; gdzie zakres szkolenia skupiony jest na zapoznaniu kursantów ze wszelkimi urządzeniami podestów ruchomych oraz urządzeniami do transportu bliskiego.

Liczba podestów ruchomych stosowanych w budownictwie nie jest mała. Należą tu chociażby: podesty masztowe, wiszące czy stacjonarne. Szkolenie UDT wiąże się przy tym ze zdobyciem wiedzy z zakresu konserwacji tych maszyn, a nie tylko ich użytkowania.

Dotyczy to również kategorii I WJO i II WJO.

Szkolenia UDT w kategorii I WJO

Szkolenie UDT kategorii I WJO obejmuje obsługę:

 • wózków jezdniowych podnośnikowych (w tym specjalizowanych, z operatorem w koszu) – ładowarek teleskopowych (ze zmiennym wysięgiem); gdzie zakres szkolenia dotyczy korzystania z jednostek o różnych napędach, bez ograniczeń w zakresie wysokości podnoszenia udźwigu.

Szkolenia I WJO przeznaczone są głównie dla: pracowników hurtowni, magazynów, sklepów, placów składowych oraz dotyczą nadzoru pracy wózków widłowych.

Szkolenia UDT II WJO

Kategoria II WJO to obsługa wózków z wyłączeniem specjalizowanych. Obejmuje:

 • wózki widłowe – jezdniowe podnośnikowe, w tym ze zmiennym wyciągiem i wszystkich specjalistycznych przenoszących towary, lecz nie ludzi.

Struktura szkolenia UDT

Szkolenia UDT zazwyczaj obejmują w większości te same elementy:

 • wiedzę o dozorze technicznym,
 • wiedzę ogólną i szczegółową o dźwignicach,
 • wiedzę o budowie podestów,
 • informacje o eksploatacji podestów,
 • wiedzę z zakresu BHP,
 • oraz zajęcia praktyczne.

Dla kogo są szkolenia UDT?

Wszystkie szkolenia UDT skierowane są do pracowników zatrudnionych na stanowiskach skojarzonych z obsługą wymienionych wyżej urządzeń, ale też dla osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i/lub dzięki temu zmienić stanowisko pracy lub najzwyklej znaleźć pracę.

Koszty kursów nie są wysokie, aczkolwiek zależą od specyfiki i konieczności praktyki na maszynach szkoleniowych. Kandydat musi mieć ukończone 18 lat, mieć ukończoną przynajmniej szkołę podstawową oraz posiadać aktualne badania lekarskie.

Wszelkich szczegółowych informacji firma Jamar z Białegostoku udziela w trakcie rozmowy telefonicznej lub po kontakcie e-mailowym. Uprzejmie prosimy odwiedzić w tym celu naszą stronę kontaktową.

uprawnienia na wózki widłowe

Jak nabyć uprawnienia na wózki widłowe i czy to się opłaca?

Czytaj więcej
wypożyczalnia maszyn Ostrołęka

Wypożyczalnia maszyn, sprzętu budowlanego i podestów ruchomych w Ostrołęce

Czytaj więcej
Menu