Szkolenia UDT Białystok

UDT (Urząd Dozoru Technicznego) to instytucja państwowa która nadaje uprawnienia obsługi dużej większości maszyn budowlanych. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu to nie tylko świadectwo wiedzy z zakresu obsługi maszyn, ale także znajomość norm i warunków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U nr. 122, poz. 1321, ze zm.) dokładnie określa które sprzęty i jakie konkretnie uprawnienia uzyskuje się po ukończeniu kursu UDT.

szkolenia udtFirma Jamar pomaga zdobyć niezbędne uprawnienia UDT organizując:

 • szkolenia kat. IP – Podestów ruchomych przejezdnych:
  • wolnobieżnych – (podnośniki koszowe przegubowe i teleskopowe, nożycowe)
   ze względu na specyfikę szkolenia, kursy są prowadzone w kierunku zdobycia uprawnień na podesty ruchome samojezdne a także wolnobieżne,
  • przewoźnych – (podnośniki montowane na podwoziu przyczepy)
   szkolenie UDT ukierunkowane jest na szkolenie ma przygotować kursantów do poznania urządzeń podestów ruchomych oraz wszelkich typów urządzeń transportu bliskiego
 • szkolenia kat. I WJO – Wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych:
  • ze zmiennym wysięgiem (ładowarki teleskopowe) – szkolenia są ukierunkowane na przygotowanie kursanta do obsługi wózków z dowolnym rodzajem napędu i bez ograniczeń co do wysokości podnoszenia udźwigu,
 • szkolenia kat. II WJO – Wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (wózki widłowe) – w przeciwieństwie do uprawnień kat. I kat szkolenie tego typu dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wyciągiem i wszystkich innych w tym specjalistycznych.

UDT to także uprawnienie pozwalające na :

 • przemieszczanie kontenerów – UDT pozwala zarówno na ich przemieszczanie jak i konserwację,
 • obsługę żurawi –  szkolenia UDT pozwalają na uzyskanie uprawnień co do obsługi żurawi przewoźnych, samojezdnych i stacjonarnych. Do poruszania żurawiem przenośnym potrzebne są uprawnienia HDS.

Poszerzaj wiedzę na szkoleniach z zakresu UDT z firmą PHU Jamar

Aby zapewnić Państwu właściwą wiedzę z zakresu obsługi maszyn budowlanych PHU Jamar przygotowało specjalny pakiet różnego typu szkoleń z UDT. Oprócz samej wiedzy dotyczącej obsługi, na kursach będą Państwo przygotowani:

 • z wiedzy o naprawach i konserwacji maszyn – UDT pozwala na uzyskanie wiedzy także z zakresu modernizacji konkretnej maszyny budowlanej,
 • z właściwego przygotowania i wykorzystania maszyny podczas pracy – szkolenie UDT kładzie szczególny nacisk na tego typu wiedzę,
 • z zakresu bezpieczeństwa zarówno podczas samej pracy na maszynie, jak i zabezpieczenia jej po zakończonym zadaniu.

Każde szkolenie kończy się egzaminem państwowym na którym uzyskają Państwo wszelkie uprawnienia UDT pozwalające na obsługę różnego typu maszyn budowlanych. Firma PHU Jamar dzięki doświadczonej kadrze, przygotuje Państwa do wspomnianego egzaminu. Na samym szkoleniu UDT zdobędą Państwo wiedzę niezbędną do zdania egzaminu końcowego. Ponadto szkolenie UDT pozwoli poszerzyć Państwa wiedzę z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy.

Odpowiemy na wszelkie pytania i zapewniamy, że po skończonym szkoleniu UDT wyjdą Państwo z samego kursu bogatsi zarówno o wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Formularze do pobrania

Operator podestów ruchomych przejezdnych