Szkolenia UDT

Podnosimy kwalifikacje – skutecznie

Szkolenia UDT, czyli Urzędu Dozoru Technicznego, dają formalne potwierdzenie ukończenia kursu pozwalającego na obsługę większości maszyn budowlanych. Poświadczają one umiejętność właściwego, efektywnego i bezpiecznego, wykorzystywania poszczególnych maszyn w codziennej pracy zgodnie z obowiązującymi normami i adekwatnie do warunków panujących w otoczeniu.

Zgodnie z aktualnymi przepisami, konieczne jest dysponowanie stosownymi uprawnieniami UDT nadanymi przez tę certyfikowaną jednostkę. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) wskazuje kategorie uprawnień nadawanych po ukończeniu kursu w odniesieniu do poszczególnych sprzętów.

Czytaj więcej

Szkolenia UDT

Uprawnienia UDT

Zainteresowani uzyskaniem i poszerzaniem swoich kompetencji w ramach szkoleń Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących obsługi urządzeń wymagających specjalnych kwalifikacji mogą zdobyć je w JAMARZE. Nasi Kursanci z Białegostoku i okolic korzystają z oferty kursów w zakresie obsługi:

  • podestów ruchomych przejezdnych – kategoria I P – obejmuje ono uprawnienie UDT pozwalające na obsługę 1) podestów wolnobieżnych (czyli podnośników typu nożycowego, teleskopowego i koszowych) oraz samojezdnych; 2) podnośników przewoźnych (czyli takich, które montowane są na podwoziu przyczepy);
  • wózków jezdnych podnośnikowych, w tym specjalistycznych – kat. I WJO – zaliczamy tu maszyny ze zmiennym wysięgnikiem, czyli ładowarki typu teleskopowego o różnym zakresie funkcjonowania; w klasyfikacji szkoleń UDT określane jako wózki wysokiego składowania;
  • wózków jednych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych (czyli wózków widłowych) – kat. II WJO – tym różni się od kat. I WJO, że uprawnienia UDT dotyczą i wózków ze zmiennych wysięgnikiem, i innych wózków specjalistycznych.

Kolejną grupę szkoleń Urzędu Dozoru Technicznego dostępnych w JAMARze są te, w czasie których zapoznajesz się z:

  • przemieszczaniem kontenerów – UDT proponuje tu naukę przemieszczania za pomocą tego typu maszyn, jak i ich konserwacji;
  • obsługą żurawi – tu z kolei uprawnienia UDT obejmują żurawie stacjonarne, samojezdne oraz przewoźne. Ważne: by móc obsługiwać żurawie przenośne konieczne jest uzyskanie uprawnień HDS.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze kursy przyznające uprawnienia UDT w wyważony sposób łączyły wiedzę teoretyczną i praktyczną. Naszą kadrę tworzą specjaliści od lat praktykujący w Białymstoku i doskonale znający warunki pracy w okolicach. Od uczestników wiemy, że wiedza, którą zdobyli, wykorzystywana jest tak do obsługi maszyn i ich floty, jak i tych, które wynajmują u nas lub zakupują z naszej oferty.

Szkolenia UDT – twoje kompendium wiedzy zawodowej

Program naszych szkoleń certyfikowanych przez Urząd Dozoru Technicznego został opracowany tak, by spełniał wymogi nadzorującej je instytucji. W czasie kursu dowiesz się wszystkiego o:

  • przygotowaniu maszyny do pracy i jej efektywnym wykorzystywaniu w codziennej pracy,
  • bezpiecznym wykonywaniu pracy na maszynie oraz jej zabezpieczeniu po zakończeniu zadania,
  • konserwowaniu, modernizowani i podstawowych naprawach maszyny, którą obsługujesz,
  • obowiązujących cię zasadach BHP.

Kursy organizowane przez JAMMAR są w Białymstoku znane jako bardzo merytorycznie przeprowadzone i kończące się. Na ich podstawie nasi Kursanci przystępują do egzaminu państwowego – to jego pozytywny wynik daje uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Mamy bardzo wysoki współczynnik zdawalności!

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta – tu poznasz wszystkie szczegóły.

Menu