Jak nabyć uprawnienia na wózki widłowe i czy to się opłaca?

uprawnienia na wózki widłowe

Spis treści


Tytułowe maszyny znajdują zastosowanie w różnych miejscach – między innymi w magazynach, w fabrykach i hurtowniach, a także w sklepach czy nawet na placach budowy (służą wówczas do przenoszenia materiałów na wysokości). Pracodawcy zatem często poszukują osób, które przeszły odpowiedni kurs i mają uprawnienia na wózki widłowe. Zachętą są między innymi atrakcyjne zarobki.

Nabywanie uprawnień

Szkolenia w tym zakresie zazwyczaj prowadzone są przez firmy zajmujące się wynajmem wózków widłowych. Nauka dotyczy nie tylko teoretycznych zagadnień, lecz także praktycznych umiejętności. Firma Jamar dysponuje specjalistycznym parkiem maszynowym, zatem może odpowiednio przygotować kursanta do samodzielnego operowania wózkiem widłowym. Wszystkie wymogi odnośnie przebiegu kursu reguluje Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Kandydat na operatora musi być pełnoletni, posiadać minimum wykształcenie podstawowe oraz uzyskać oświadczenie lekarskie z wykazanym brakiem przeciwwskazań do wykonywania takiej pracy.

Jak przebiega szkolenie?

Na podstawowym poziomie szkolenie merytoryczne trwa zaledwie dwa dni. Następnie naukę teorii uzupełnia się praktycznymi ćwiczeniami. Chcąc przystąpić do egzaminu, należy złożyć wniosek do wspomnianego Urzędu Dozoru Technicznego i wnieść określoną opłatę. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoretyczna polega na odpowiadaniu na pytania inspektorów UDT, a praktyczna – na wykonywaniu zadań zleconych przez egzaminatora.

Kurs nie jest drogi, gdyż zazwyczaj jego całkowity koszt nie przewyższa 800 zł w przypadku jednej osoby. Zazwyczaj warto ponieść te koszty – nabyte dokumenty zdecydowanie zwiększają szanse danego uczestnika na rynku pracy. Osoba, która ukończyła szkolenie, może liczyć także na lepsze zarobki.

szkolenie na wózki widłowe

Uprawnienia na wózki widłowe – kategorie UDT

Wielu kandydatów może być zainteresowanych zdobyciem dodatkowych uprawnień – podstawowe nie obejmują bowiem wszystkich rodzajów tych urządzeń. Profesjonalne szkolenia prowadzone w ośrodkach zatwierdzonych przez UDT dotyczą następujących kategorii:

  • IP – na tak zwane przejezdne podesty ruchome; w ich obrębie wyróżnia się podesty wolnobieżne (są to między innymi podnośniki teleskopowe: koszowe, nożycowe, przegubowe), a także podesty ruchome przewoźne (również wykorzystywane w transporcie bliskim, montowane zwykle w podwoziu naczepy);
  • I WJO – na wózki podnośnikowe jezdniowe (również specjalizowane, na przykład z koszem), w tym ładowarki tego typu (posiadają regulowane wysięgniki, stosowane są często na budowach), a szkolenie nie zawiera ograniczeń względem wysokości obsługi maszyn i przenoszenia towarów;
  • II WJO – szkolenie najniższego stopnia, lecz wystarczające w większości prac na przykład magazynowych (wykluczone są z niego tylko wózki specjalizowane); kursant natomiast uczy się obsługi i zdobywa umiejętności niezbędne do sterowania wszystkimi pozostałymi maszynami jezdniowymi podnośnikowymi, również ze zmiennym wyciągiem (trzeba jednak wspomnieć, że uprawnienia te dotyczą wyłącznie transportu towarów, nie ludzi).

Wobec faktu, iż szkolenie na wózki widłowe nie trwa długo, jest dostępne w rozsądnej cenie, a zdobywa się dzięki niemu duże perspektywy zatrudnienia, wiele osób decyduje się na uzyskanie kompleksowych uprawnień i szkoli się na wszystkich wymienionych poziomach.

Zarobki operatora

Wózki widłowe są powszechnie wykorzystywane w wielu branżach – zatem zarówno serwis, jak i wynajem to usługi, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Ich popularność wpływa również na wysokość zarobków operatora – w 2021 roku średnia wartość wynagrodzeń w tej grupie wynosiła powyżej 3600 zł netto. Trzeba wziąć pod uwagę, iż często jest to podstawa, do której dolicza się ewentualne premie oraz dodatki motywacyjne, choć zależy to od indywidualnych decyzji pracodawcy.

Zobacz również: Zastosowania i rodzaje wózków widłowych


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są wymagania do nabycia uprawnień na wózki widłowe?

Aby nabyć uprawnienia na wózki widłowe, kandydat musi być pełnoletni, posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe oraz oświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy.

Jak wygląda proces szkolenia na wózki widłowe?

Szkolenie na wózki widłowe trwa dwa dni na poziomie podstawowym, obejmując teorię i praktykę. Następnie kandydaci składają wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) i przystępują do egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej.

Ile kosztuje szkolenie na wózki widłowe?

Całkowity koszt szkolenia na wózki widłowe zazwyczaj nie przekracza 800 zł dla jednej osoby.

Jakie są kategorie uprawnień na wózki widłowe według UDT?

Kategorie uprawnień na wózki widłowe według UDT obejmują: IP na podesty ruchome, I WJO na wózki podnośnikowe jezdniowe i ładowarki, oraz II WJO na wózki magazynowe (bez wózków specjalizowanych).

Jakie są zarobki operatora wózka widłowego?

Średnie zarobki operatora wózka widłowego w 2021 roku wynosiły powyżej 3600 zł netto, z możliwością dodatkowych premii i dodatków motywacyjnych.

Menu